Ταλαντώσεις 1. Δ΄Ομάδα. Γενικές Ασκήσεις

Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


1.1.78. Άλλη μια κρούση κατά τη διάρκεια ταλάντωσης.
1.1.79.  Μια ταλάντωση σε ανελκυστήρα.
1.1.80. Και μια και δύο ΑΑΤ.


Ε΄Ομάδα.

Δείτε τις εκφωνήσεις των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις: Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr