4

δοκιμαστικό
δοκιμαστικόδοκιμαστικό
δοκιμαστικό

 Α΄Ομάδα


2.  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής:  Οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις.
3.  Ερωτήσεις Σωστού - λάθους: Οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις.
4.  Ερωτήσεις με δικαιολόγηση:  Εκφωνήσεις  και Απαντήσεις.


Β΄Ομάδα
1.1.21.
1.1.22. 
1.1.23. 
1.1.24. 
1.1.25. 
1.1.26. 
1.1.27. 
1.1.28. 
1.1.29. 
1.1.30. 
1.1.31.
1.1.32. 
1.1.33. 
1.1.34. 
1.1.35. 
1.1.36. 
1.1.37. 
1.1.38. 
1.1.39. 
1.1.40. 
1.1.41. 
1.1.42. 
1.1.43. 
1.1.44. 
1.1.45. 
1.1.46. 
1.1.47. 
1.1.48. 
1.1.49. 
1.1.50. 
1.1.51. 
1.1.52. 
1.1.53. 
1.1.54. 
1.1.55.  Γ΄Στοιχεία θεωρίας 
κξξξξΓια περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο:
 Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr