Σύνθετα Θέματα Στερεού Α΄Ομάδα

01. Γενικές Ερωτήσεις με δικαιολόγηση.         
02. Στο άκρο νήματος ή στο άκρο ράβδου;      
03. Ποιο θα εγκαταλείψει πρώτο τη σανίδα;          
04. Ο χάρακας.               
05. Τρεις ερωτήσεις με δικαιολόγηση                  
06. Μηχανική στερεού 3 ερωτήσεις.     
07. Μια δοκός πάνω σε δυο κυλίνδρους.
08. Περιστροφή  στερεού σώματος                         
09. Ερωτήσεις επανάληψης στο στερεό
10. Δύο κύλινδροι σε κεκλιμένο επίπεδο 
11. Ράβδος και δίσκος.
12. Ράβδος και δακτυλίδι.
13. Οι δύο ράβδοι.
14. Ισορροπία με τριβή ολίσθησης
15. Η ακτίνα του κυλίνδρου   
16. Μια σανίδα και ένα υλικό σημείο στο άκρο νήματος.
17. Δύο κινήσεις σε κεκλιμένα επίπεδα.
18. Η κυκλική κίνηση και η ανύψωση του σώματος. 
19. Δύο ενωμένες ράβδοι στρέφονται.
20. Με αβαρές νήμα ή με αβαρή ράβδο  

Β΄Ομάδα
Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

Ομάδα Γ΄

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


Ομάδα Δ΄

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

Δ΄Στοιχεία θεωρίας 

Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr