Κινηματική στερεού.



 Α΄Ομάδα

02.  Ερωτήσεις κλειστού τύπου.
03.  Ερωτήσεις με δικαιολόγηση.   
04.  Ερωτήσεις  δικαιολόγησης ΙΙ.
05.  Ένα μολύβι που πέφτει.
06. Τι κίνηση κάνει ο τροχός;
07. Μια δοκός κρέμεται από δυο νήματα.
08. Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις σε ένα σύστημα.
09. Οι επιταχύνσεις σημείων του νήματος.
10. Μια 2η προσπάθεια με στόχο ένα Β΄ Θέμα!
11. Παίζοντας με ένα γιο-γιο, μετράμε ταχύτητες.






Β΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:





Γ΄Ομάδα
Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:





Γ΄Στοιχεία θεωρίας 





Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:





 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr