Ηλεκτρομαγνητισμός Α΄Ομάδα Ι.

01. Το μαγνητικό πεδίο.         
02.  Το μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού           
03. Τι θα συμβεί με το κλείσιμο του διακόπτη;   
04. Ο μαγνήτης και το χάλκινο δακτυλίδι     
05. Ο ευθύγραμμος αγωγός και το τετράγωνο πλαίσιο.    
06. Δύο παράλληλοι αγωγοί. Μια ερώτηση.   
07. Το μαγνητικό πεδίο ενός σύρματος…    
08. Δυο συνδυασμοί αγωγών 
09. Ένας μαγνήτης σε δύο πεδία
10.Το μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και η... 

 

Α΄Ομάδα ΙΙ.

11. Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Γεωμετρία
12. Δύο δεύτερα στον ηλεκ/σμό
13. Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Γεωμετρία
14. Από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια;
15. Η κίνηση του αγωγού και η μαγνητική ροή.
16. Το ρεύμα στο τετράγωνο πλαίσιο
17. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε δύο σημεία.
18. Μεταβάλλοντας το ρεύμα του ευθύγραμμου αγωγού.
19. Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο.
20. Η δύναμη σε αγωγό μέσα σε δύο μαγνητικά πεδίαΑ΄ Ομάδα ΙΙΙ.


21. Το σωληνοειδές και ο διακόπτης.

22. Τρεις ισορροπίες και κλείσιμο διακόπτη

23. Μια σιδερένια πλάκα σε μαγνητικό πεδίο

24. Η μαγνητική ροή και η ένταση του ρεύματος.

25. Η απόκλιση της βελόνας

26. Μαγνητικό πεδίο αγωγών

27. Ας παίξουμε με τις πυξίδες

28. Τρεις θέσεις κατά την πτώση  πλαισίου

29. Ο χρόνος και η ταχύτητα πτώσης του αγωγού.

30. Η παράσταση του ρεύματος και η κίνηση της ράβδου

31. Μια διπλή ισορροπία ενός αγωγού

Εκφώνηση

Εκφώνηση

Εκφώνηση

Εκφώνηση

Εκφώνηση

Εκφώνηση

Εκφώνηση

Εκφώνηση

Εκφώνηση


Εκφώνηση

Εκφώνηση

 Απάντηση

 Απάντηση

 Απάντηση

Απάντηση

Απάντηση

Απάντηση

Απάντηση

Απάντηση

Απάντηση


Απάντηση

Απάντηση


Β΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


1) Σχεδιάζοντας την ένταση του πεδίου δύο παραλλήλων αγωγών.

2) Μαγνητικό πεδίο τριών αγωγών

3) Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων αγωγών.

4) Μαγνητικό πεδίο τμήματος κυκλικού αγωγού

5) Ένας αγωγός από ευθύγραμμα και κυκλικά τμήματα

6) Δύναμη Laplace σε τμήματα αγωγού

7) Η συνισταμένη δύναμη στον αγωγό.

8) Η μαγνητική ροή και το επαγωγικό ρεύμα.

9)  Η μαγνητική ροή και ο κυκλικός αγωγός 

10) Η πτώση των μαγνητών

11) Ένα πλαίσιο μπαίνει σε μαγνητικό πεδίο 

12) Μια είσοδος στο πεδίο με σταθερή επιτάχυνση

13) Μια έξοδος πλαισίου από μαγνητικό πεδίο

14) Η πτώση ενός τετράγωνου πλαισίου.

15) Η επαγωγή σε επιταχυνόμενη ράβδο 

16) Επιταχύνοντας έναν αγωγό σε μαγνητικό πεδίο 

17) Ένας αγωγός επιταχύνεται ομαλά

18) Ένας κινούμενος αγωγός

19) Δύο κινούμενοι αγωγοί και η ΑΔΟ 

20) Πτώση πλαισίου.


Γ΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


21. Δυνάμεις και Ενέργειες κατά την πτώση του μαγνήτη

22. Όταν το πλαίσιο συναντά ένα μαγνητικό πεδίο

23. Μια περιστροφή πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο.

24. Μήκος σύρματος, μήκος σωληνοειδούς και ένα κόψιμο  

25. Τρεις κυκλικοί ρευματοφόροι αγωγοί

26. Βρες την ένταση στο κέντρο του ημικυκλίου

27. Η δύναμη Laplace και η κίνηση

28.  Η δύναμη Laplace και η ισχύς της.

29.  Μέτρηση Δύναμης Laplace

30.  Ο αγρότης που σπούδασε …μηχανικός και η γεννήτρια 

31. Μια αόρατη πηγή 

32. Διέλευση πλαισίου από μαγνητικό πεδίο

33. Όταν το πλαίσιο αποκτά οριακή ταχύτητα

34. Η διάμετρος του σύρματος, ο αριθμός των σπειρών και ο Lenz

35. Η επαγωγή κατά μια επιταχυνόμενη κίνηση.

36. Η επιβράδυνση του αγωγού στο μαγνητικό πεδίο

37. Όταν η ΗΕΔ μεταβάλλεται με γνωστό τρόπο

38. Περίκεντρο Ορθογωνίου τριγώνου  και δύναμη Laplace

39. Το κλείσιμο του διακόπτη μετά την εκκίνηση του αγωγού

40.  Οι δύο όψεις της επαγωγής

Δ΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

Ε΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
Στ΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

81) Όταν ο επιμένων, μετατοπίζεται λίγο!

82) Φτιάχνοντας ένα κυκλικό και ένα σωληνοειδές πηνίο.

83) Επαγωγή και κλείσιμο διακόπτη.

84) Πριν να αποκτήσει οριακή ταχύτητα!

85) Η δύναμη Laplace και η ηλεκτρική ισχύς.

86) Ένα τριγωνικό πλαίσιο μέσα σε ΟΜΠ

87) Δυο αγωγοί και το μαγνητικό τους πεδίο

88) Η ισορροπία και η επιτάχυνση μιας ράβδου

89) Δύο διαφορετικοί τρόποι μεταβολής της ροής

90) Δυο συσκευές που λειτουργούν κανονικά

91) Η ένδειξη του βολτομέτρου κατά την πτώση αγωγού

92)  Εκτόξευση αγωγού σε μαγνητικό πεδίο, επίδραση εξωτερικής δύναμης.

93) Ο δακτύλιος και το επαγωγικό ρεύμα

94) Μια μικρή μεταβολή στην τάση και η θερμάστρα λειτουργεί κανονικά

 Στοιχεία θεωρίας
Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr