Έργο - Ενέργεια Α΄Ομάδα02. Ερωτήσεις κλειστού τύπου.  
03. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση. 
04. Ένας συμπαγής και ένας κοίλος κύλινδρος. 
05. Θέμα 1o  «Να συμπληρωθεί ο πίνακας» 
06. Κύλινδρος σε λείο και μη επίπεδο
07. Μια σφαίρα κατά μήκος δύο επιπέδων.
08. Άνοδος σφαίρας σε κεκλιμένο επίπεδο
09. Ένα δεύτερο θέμα με τροχούς.
10.Η κινητική ενέργεια  στερεού
11. Κινητική ενέργεια τροχού
12. Τι ποσοστό της ενέργειας μεταφέρεται;
13. Ποιο σώμα θα φτάσει σε μεγαλύτερο ύψος;
14. Η κινητική ενέργεια σε ένα σύστημα.
15. Η θέση ολίσθησης και η ενέργεια.Β΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


Γ΄Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


Γ΄Στοιχεία θεωρίας Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr