Κρούσεις Α΄Ομάδα
01.  Κρούσεις. Ερωτήσεις θεωρίας.
02.  Ερωτήσεις κλειστού τύπου στις Κρούσεις,       
03.  Ερωτήσεις με δικαιολόγηση.                         
04.  Πλάγια ελαστική κρούση σφαιρών                 
05.  Πότε το τοίχωμα δέχεται μεγαλύτερη δύναμη  
06.  Ερωτήσεις Κρούσης με δικαιολόγηση              
07.  Δυο σφαίρες στα άκρα ίσων νημάτων
08.  Ένα δεύτερο θέμα στις κρούσεις.
09.  Τρεις ερωτήσεις στις ελαστικές κρούσεις.
10. Μια κρούση και δυο «κρούσεις»…
11. Βρείτε ποιες κρούσεις είναι αδύνατο...
12. Ποσοστά μεταφοράς κινητικής ενέργειας.
13. Ελαστική κρούση δύο σφαιρών.
14. Αποστάσεις σε μια ελαστική κρούση.
15. Μεταβολή Ορμής και Κινητικής ενέργειας.
16. Μελέτη μιας κρούσης, από ένα  διάγραμμα
17. Κύριε κύριε γιατί δεν ανασηκώνεται;
18. Κάποιες ελαστικές κρούσειw...
19. Ελαστική κρούση και ίδιες αποστάσεις
20. Ο λόγος των μαζών 
21. Πόσες κρούσεις θα συμβούν μεταξύ των σφαιρών;


Β΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
Γ΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

4.1.40. Μελέτη δύο κρούσεων, από ένα διάγραμμα. Δ΄Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
E΄Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

4.1.61. Μια κρούση και πληροφορίες από ένα διάγραμμα

4.1.62. Μεταβολή ορμής σώματος vs μεταβολή ορμής συστήματος.

4.1.63.  Πόσες κρούσεις θα γίνουν τελικά;

4.1.64. Δυο ελαστικές κρούσεις

4.1.65. Που επιτυγχάνεται η μέγιστη παραμόρφωση;

4.1.66. Μια κρούση στη διάρκεια μιας οριζόντιας βολής

4.1.67. Δύο επίπεδα και μια ελαστική κρούση

4.1.68. Πόσες κρούσεις πρόκειται να συμβούν;

4.1.69. Πόσες κρούσεις θα συμβούν μεταξύ των σφαιρών;

4.1.70. Ένα σφαιρίδιο χτυπά σε ένα τραχύ τοίχο

4.1.71. ΕΡΓΑΣΙΑ στην πλαστική κρούση  

4.1.72. Στην κατάλληλη θέση … για το μέγιστο ύψος!

4.1.73. Μια κρούση και πληροφορίες από ένα διάγραμμα

4.1.74. Κρούσεις και βεληνεκές

4.1.75. Ελαστική κρούσημε κινούμενο τοίχο

4.1.76. Προς τα που θα κινηθεί;

4.1.77. Ο Θαναθάκης γλίστρησε… άκρηηηη!

4.1.78. Μη κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών

4.1.79. Τρεις τρόποι για μια κρούση.

4.1.80. Για να ξυπνήσει ήρεμα το …λιοντάρι

  Γ΄Στοιχεία θεωρίας 
Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr