Ρευστά.
 Α΄Ομάδα

01.  Η πίεση σε σημεία ενός υγρού.
02. Το ένα σκέλος φράσσεται…
03.  Υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας;
04.  Ρευματική γραμμή και φλέβα.
05. Ποιο δοχείο αδειάζει πρώτο;
06. Στην αρχή και στην μέση.
07. Η μάζα που … "μας φέρνει στα ίσα".
08. Η σωστή κλίση.
09. Το αέριο μπαΐλντισε.
10. Το μπαλόνι.
11. Τρέξε, τρέξε, αλλά κοίτα μην χύσεις την καρδάρα.
12. Δύο υγρά που δεν αναμειγνύονται.
13. Η δύναμη,  η πίεση  και η αρχή του Pascal.
14. Οι πιέσεις και μια μόνιμη ροή.
15. Η δύναμη στο έμβολο σε μια μόνιμη  ροή.
16. Δυο ροές σε οριζόντιους σωλήνες.
17. Προβλέποντας το είδος της ροής.
18. Οι πιέσεις σε σημεία κατά την εκροή.
19. Πόσο θα ανέβει το νερό  στο σωλήνα; 
20. Ένας πλάγιος σωλήνας ύδρευσης.
21. Η δεξαμενή και οι δύο παροχές.
22. Η δύναμη, το βάρος και το ζύγισμα.
23. Το ψάρι, η σπηλιά και η πίεση.
24. Η δεξαμενή και οι δύο παροχές.
25. Τρεις εκδοχές σε παρόμοια φαινόμενα.
26. Μια κατακόρυφη τομή σωλήνα.
27. Μια οριζόντια τομή σωλήνα
28. Μια μόνιμη ροή και η πίεση
29. Άντληση νερού με λάστιχο 
30. Δυνάμεις από και προς… σε κύλινδρο που ισορροπείΣυνέχεια Α΄ομάδα...

31. Ένα Β΄ θέμα με κλειστό δοχείο
32. Το γέμισμα δύο δοχείων.
33. H  παροχή από μια δεξαμενή.
34. Το γέμισμα δύο δοχείων.
35. Άλλο ένα τμήμα δικτύου.
36. Ας αυξήσουμε την ταχύτητα εκροής
37. Ένας αντεστραμμένος σωλήνας
38. Μια στένωση σε σωλήνα
39. Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης
40. Το κλείσιμο με έμβολο, με αέρα και χωρίς αέρα.Β΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdfή κατεβάστε τις από εδώ:


Γ΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdfή κατεβάστε τις από εδώ:Ε΄Ομάδα


Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


62. Σπρώχνοντας με μια δύναμη το έμβολο

63. Ένας κύλινδρος ισορροπεί στο νερό

64. Δυο τάπες σε ένα σωλήνα  

65. Δυνάμεις στις πλευρές του κύβου

66. Μια του ύψους, μια του βάθους

67. Ο κλειστός και ο ανοικτός σωλήνας σε μια ροή

68. Το έμβολο,  το κιβώτιο και η ροή.

69. Οι τρεις οπές

70. Ενεργειακές μετατροπές σε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα

71. Η μέγιστη οριζόντια απόσταση εκροής αλλιώς

72. Αναποδογυρισμένο Venturi με λάδι

73. Ψάχνοντας για τυχόν διαρροές

74. Μετρώντας την ταχύτητα εκροής μιας βρύσης

75. Ένας νερόμυλος και η ωφέλιμη παροχή

76. Με μια αντλία γεμίζουμε ένα ντεπόζιτο

77. Μια άσκηση στα ρευστά, στηριγμένη σε θέμα Β του 2019 


Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr