Δυναμική στερεού
 Α΄Ομάδα

02. Ερωτήσεις κλειστού τύπου.                      
03. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση
04. Ποιος κύλινδρος θα φτάσει πρώτος. 
05. Δυνάμεις σε δύο σημειακές μάζες από αβαρή ράβδο.
06. Ένας κύλινδρος σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
07. Τι πρόκειται να συμβεί.
08. Και τώρα τι θα συμβεί;
09. Δύο ερωτήσεις για μια κρεμασμένη δοκό.
10. Μια δοκός σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
11. Η πτώση της ράβδου.
12. Πως θα κινηθεί;
13. Θα συνεχιστεί η κύλιση;  
14. Δυο κυλίσεις και οι τριβές.
15. Τι κίνηση θα κάνει ο δίσκος;
16. Η τροχαλία και η κρούση
17. Μια μεταφορική κίνηση…
18. Η κίνηση του κυλίνδρου με κατακόρυφη δύναμη
19. Το υλικό σημείο και η δοκός
.
.
 Β΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:


 Γ΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ: Δ΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

3.3.50. Οι επιταχύνσεις τη στιγμή μηδέν.  
3.3.51. Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση της δοκού. 
3.3.53. Ισορροπία, πτώση και μήκος νήματος.  
3.3.54. Ένας κυλινδρικός φλοιός επιταχύνεται.

 Δ΄Στοιχεία θεωρίας. 

Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr