Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις Α΄Ομάδα
02. Ερωτήσεις κλειστού τύπου.
03. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση. 
04. Τρεις ερωτήσεις με δικαιολόγηση
05. Ενέργειες ηλεκτρικών ταλαντώσεων.  
06. Μια ηλεκτρική ταλάντωση και η ενέργειά της.
07. Δύο κυκλώματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων.
08. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση
Β΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:Γ΄Στοιχεία θεωρίας 

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr