Συμβολή - Στάσιμα κύματα Α΄Ομάδα2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου.  
3. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση.  
4. Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης.
5. Διαφορά φάσης στη συμβολή και στάσιμο κύμα. 
6. Ερωτήσεις για το στάσιμο.
7. Επιφανειακή συμβολή και Στάσιμα       
8. Στάσιμο κύμα σε χορδή.
9. Στάσιμα κύματα και ταχύτητες σημείων.    
10 Αν δίνεται μια κυματομορφή.
11. Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο.
12. Μια χορδή,  δύο στάσιμα κύματα.
13. Δύο στάσιμα κύματα στην ίδια χορδή.
14. Σύμφωνες πηγές, διαφορετικού πλάτους.
15. Επιφανειακή συμβολή και πλάτη ταλάντωσης.
16. Μια συμβολή από μη σύγχρονες πηγές
17. Μείωση του πλάτους του κύματος και συμβολή
18. Στάσιμο και τρέχον κύμαΒ΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdfή κατεβάστε τις από εδώ:

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

Δ΄Ομάδα 

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr