Φθίνουσες - Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις


 Α΄Ομάδα

01. Ερωτήσεις θεωρίας

  

02. Ερωτήσεις κλειστού τύπου.  

03. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση

04. Μια εξαναγκασμένη ηλεκτρική ταλάντωση

05. Φθίνουσα ταλάντωση και διαγράμματα

06. Συχνότητες και πλάτη στην εξαν. ταλάντωση.  

07.  Ερωτήσεις με ... σενάριο και δικαιολόγηση 

08. Ερωτήσεις στις φθίνουσες και στις εξαναγκασμένες 

9. Μια διέγερση σε ταλάντωση

10. Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις

11. Ενέργειες και επιτάχυνση  στην φθίνουσα ταλάντωση

12. Η εξωτερική δύναμη σε μια εξαναγκασμένη.

13. Φθίνουσα ταλάντωση: Δυο φορές στην ίδια

14. Μια θέση σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

15. Η φθίνουσα σε αντιπαράθεση με την εξαναγκασμένη

 

εκφωνήσεις

εκφωνήσεις

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

εκφώνηση

απαντήσεις.

απαντήσεις.

απάντηση.

απάντηση.

απάντηση

απάντηση

απάντηση

απάντηση

απάντηση

απάντηση

απάντηση

απάντηση

απάντηση

απάντηση


Β΄Ομάδα
Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

1.3.20. Μια Φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση.  
Γ΄Ομάδα
Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

1.3.21.  Υπολογίσατε το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης.
1.3.22. Ας δούμε και μια εξαναγκασμένη…
1.3.23. Ας δούμε κάτι ακόμη σε μια εξαναγκασμένη…
1.3.24. Φθίνουσα και εξαναγκασμένη ταλάντωση.
1.3.25. Μερικά ερωτήματα σε μια φθίνουσα ταλάντωση.
1.3.26. Και… στη συνέχεια μια φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση.
1.3.27. Ενέργειες σε μια φθίνουσα ταλάντωση. 
1.3.28. Μια πλάκα σε φθίνουσα ταλάντωση. 
1.3.29. Μια εξαναγκασμένη ταλάντωση και ενέργειες. 
1.3.30. Μια απλή αρμονική ταλάντωση και μια εξαναγκασμένη 
1.3.31. Η διεγείρουσα δύναμη αφαιρεί ενέργεια; 
1.3.32. Η ενέργεια σε μια φθίνουσα ταλάντωση  
1.3.33. Η ενέργεια σε μια Εξαναγκασμένη Ταλάντωση 
1.3.34. Η ενέργεια σε μια περίοδο στην εξαναγκασμένη  
1.3.35.  Βάζοντας φρένο στην ταλάντωση 
1.3.36.  Κρούση και φθίνουσα ταλάντωση


 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr