Τρέχον κύμα Α΄Ομάδα

2. Ερωτήσεις κλειστού τύπου.  
3. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση
4. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση στο αρμονικό κύμα.   
5. Ερωτήσεις με δικαιολόγηση στο αρμονικό κύμα.1.
6. Έχουμε διάδοση ενέργειας;
7. Ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος.
8. Ταχύτητες σημείων σε δυο κύματα.
.
.


Β΄Ομάδα

Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:

Γ΄Ομάδα
Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
Δ΄Ομάδα
Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
2.1.58. Οι βασικές εξισώσεις  σε ένα τρέχον κύμα.   
2.1.59. Ένα  κύμα από δύο στιγμιότυπα ή που  ξέφυγε προς τ’αριστερά.
2.1.60. Ένα κύμα, δύο εξισώσεις κύματος 
Ε΄Ομάδα
Δείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων σε pdf. ή κατεβάστε τις από εδώ:
Δ΄Στοιχεία θεωρίας Για περισσότερες ερωτήσεις και ασκήσεις:

 Μια προσφορά από το δίκτυο: Διονύσης Μάργαρης   dmargaris@sch.gr